OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.04.2023 12:33:16 

Modlitby
 

,,Kto v sebe necíti túžbu po modlitbe,

môže pokojne od nej upustiť,

pretože jeho slová alebo myšlienky sa tak či tak rozplynú v nič.

Ak nie je modlitba dôkladne precítená, nemá cenu, a preto ani žiadny výsledok."

Abdrushin

 

 


JežišOtče náš


“OTČE NÁŠ, KTORÝ SI NA NEBESIACH!” 

 

“POSV Ä Ť SA MENO TVOJE!” 

 

“PRÍĎ K NÁM KRÁĽOVSTVO TVOJE!” 

 

“BUĎ V Ô ĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI!” 

 

“CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES!” 

 

“A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM!” 

 

“A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA!” 

 

“ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO!”

Amen.

 

 


 


 

Abdrushin  

 Stojíme vo Svetle


 

Stojíme vo Svetle,

v tvojom stvorení,

a vieme o Tebe,

ó, Stvoriteľ všetkého!


Vieme o Tvojej nekonečnej múdrosti a dobrote,

o Tvojej pravečnej moci

a nevyčerpateľnej sile!


 

Vzývajúc, dvíhame svoje ruky a prosíme Ťa:

Pane,

nechaj na nás spočinúť

Tvoju veľkú dobrotu a milosť!

Amen.


 


 

Verím v Svetlo


 

Verím v Svetlo,

v Teba, Ty Stvoriteľ všetkého,

v Tvoju nekonečnú múdrosť a dobrotu,

v tvoju pravečnú silu.


 

Pred Tebou sa v pokore hlboko skláňam

a obetujem Tebe

celé svoje bytie.


 

Ty však naplň ma žiarivou silou,

Tvojím svätým Svetlom,

aby som ti mohol slúžiť vo večnosti.

Amen.

 

 

 

 


 

Moja modlitba


Boh je mojím Pánom

Boh je mojím Pánom,
On je mi Svetlom,
On je skutočný život,
On je Pravda,
Láska,
Spravodlivosť.

On je Ten,
ktorý mi daroval život,
a skrze Koho všetko povstalo,
Lebo bez Neho by nebolo ničoho,
teda ani ja sám.

Preto niet väčšieho šťastia,
ako mu verné a s pokorou slúžiť,
a ísť po ceste,
ktorú mi ukázal vo svojom Slove,
skrze svojich Synov - Ježiša a Imanuela Abdrushina.

Ľudia milujme BOHA, celým svojím srdcom!

Amen.
Antoine de Saint – Exupéry


 

Modlitba


Neprosímo zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.

Nauč ma umeniu malých krokov.

Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.

Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.

Prosímo silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzal životoma svoje dni si rozumne rozdelil,

aby som neprespal záblesky svetla života

a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.

Dovoľ mi utvrdiť sa v tom,

snívaťo minulosti či budúcnosti mi nepomôže.

Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,

pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou,

že v živote musí ísť všetko hladko.

Daruj mi triezve poznanie,

že ťažkosti, prekážky, neúspechy a sklamania

sú súčasťou života,

že vďaka nimrastieme a dozrievame.

Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.

Pošli mi v pravej chvíli niekoho,

kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.

Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu,

prejav Tvojej lásky, priateľské echo,

a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním,

daj, aby som dokázal čakať.

Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.

To najdôležitejšie si človek nehovorí sám,

to najdôležitejšie mu býva povedané

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo.

Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu,

najriskantnejšiu,na najnežnejšiu vec života.

Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,

kde môžem zanechať balíček dobra,

slovami, či bez slov.

Chráň ma pred strachom,

že by som mohol premárniť svoj život.

Nedaj mi to,čo si želám, ale to, čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých krokov!

Amen.